Centrum przychodów Przekierowano ze strony: Revenue center ang. revenue center

Centrum przychodów – ośrodek odpowiedzialności za przychody. W centrach przychodów menedżer jest odpowiedzialny za osiągnięcie planowanych przychodów i nie ma wpływu na kształtowanie cen oraz kosztów. W praktyce takie czyste centra przychodów są rzadko spotykane. Centrum przychodów jest odpowiedzialne za uzyskanie przychodów i za koszty związane z ich pozyskiwaniem. Wyodrębniane jest w organizacjach dążących do zwiększenia udziału w rynku. Kryterium oceny tego ośrodka jest kwota osiągniętych przychodów ze sprzedaży w porównaniu z budżetem sprzedaży. Za centrum przychodów uważa się np. dział sprzedaży w przedsiębiorstwie, którego kierownik posiada uprawnienia do podejmowania decyzji o rozmiarach i kierunkach sprzedaży oraz uprawnienia do negocjowania cen sprzedaży, warunków płatności oraz terminowości dostaw.

Kryteria wyodrębniania

Kryterium pozwalającym na wyodrębnienie centrum przychodów może być:
  • region geograficzny,
  • produkt lub grupa produktów,
  • klient lub grupa klientów,
  • branża,
  • segment rynku.
Wyodrębnienia muszą być na tyle wyraźne, żeby nie doszło do konfliktów pomiędzy centrami przychodów w postaci składania konkurencyjnych ofert temu samemu klientowi - muszą istnieć mechanizmy koordynujące działania.

Centrum przychodów to zazwyczaj jednostka zajmująca się sprzedażą produktów wytworzonych przez inne jednostki. Zadaniem centrum przychodów jest maksymalizacja przychodów, zwiększenie udziału rynku, a w warunkach silnej konkurencji i dekoniunktury w branży - utrzymanie dotychczasowego poziomu obrotów.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.