Stopa zwrotu z kapitału własnego Przekierowano ze strony: Return on Equity ang. Return on Equity, ROE

Stopa zwrotu z kapitału własnego - w przedsiębiorczości, Wskaźnik rentowności oznaczający jak wiele zysku udało się wygospodarować spółce z wniesionych kapitałów własnych. W polskich warunkach określa ile groszy czystego zysku udało się osiągnąć spółce z jednej złotówki kapitałów własnych. [1]

Sposób obliczania

Obliczając ROE, liczy się zysk za dany okres do stanu kapitałów własnych na początek danego okresu.Im wartość tego wskaźnika jest wyższa, tym korzystniejsza jest sytuacja firmy. Wyższa efektywność kapitału własnego wiąże się z możliwością uzyskania wyższej nadwyżki finansowej, a co za tym idzie wyższych dywidend.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.