Wycofać (ITIL) Przekierowano ze strony: Retire (ITIL) ang. retire

Wycofać - w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) trwałe usunięcie usługi informatycznej lub innego elementu konfiguracji (ang. CI) ze środowiska produkcyjnego. Wycofanie to jeden z etapów w cyklu życia wielu elementów konfiguracji (ang. CI).[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.