Zasób (resource) (ITIL) Przekierowano ze strony: Resource (ITIL) ang. resource

Zasób - w ITIL wystepuje od fazy ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy), ogólny termin obejmujący infrastrukturę informatyczną, ludzi, pieniądze i wszystko inne, co może pomóc w dostarczeniu usługi informatycznej. Zasoby mogą być środkami organizacji.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.