Procesy rozwiązywania (ITIL) Przekierowano ze strony: Resolution processes (ITIL) ang. resolution processes

Procesy rozwiązywania - grupa procesów w normie ISO/IEC 20000, która obejmuje zarządzanie incydentami i zarządzanie problemami.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.