Ryzyko rezydualne (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Residual risk (PRINCE2) ang. residual risk

Ryzyko rezydualne - ryzyko pozostałe po zastosowaniu reakcji na ryzyko.[1]

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.