Działania naprawcze (ITIL) Przekierowano ze strony: Remediation (ITIL) ang. remediation

Działania naprawcze - działania podejmowane w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) w celu odtworzenia usługi po wdrożeniu nieudanej zmiany lub wydania. Działania naprawcze mogą dotyczyć wycofania, uruchomienia planów ciągłości świadczenia usług lub innych czynności, mających na celu umożliwienie kontynuacji działania procesów biznesowych.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.