Zachowywanie zgodności ze strategią korporacyjną (MSP) Przekierowano ze strony: Remaining aligned with corporate strategy (MSP) ang. remaining aligned with corporate strategy

Zachowywanie zgodności

ze strategią korporacyjną
zasada
MSP
Logo MSP


Zachowywanie zgodności ze strategią korporacyjną – jedna z zasad MSP. Stwierdza ona, że właściwe zarządzanie programem zapewnia dobre powiązanie i stałą zgodność programu ze zmieniającą się strategią organizacji.

Spis treści

Zgodność ze strategią korporacyjną

Zachowanie zgodności ze strategią korporacyjną oznacza utrzymanie sprzężenia zwrotnego z programów do zespołów pracujących w organizacji nad strategią, aby:
  • umożliwić im udoskonalanie przyszłych strategii w oparciu o informacje, pochodzące z programów, które w praktyce weryfikują strategiczne koncepcje organizacji,
  • zapewnić programowi możliwości dostosowawcze do nadążania za strategią, która może być modyfikowana pod wpływem dynamicznie zmieniających się czynników zewnętrznych.
  • zapobiegać sytuacjom, w których projekty są uruchamiane w oderwaniu od celów strategicznych lub nie były z nimi zgodne pomimo możliwości częstych a niekiedy radykalnych zmian granic programu.


Uwagi

Program, w odróżnieniu od projektu, którego zakres powinien być jak najlepiej zaznaczony i możliwie niezmienny, ma zazwyczaj dynamiczne i elastyczne granice. Kierownictwo programu musi więc radzić sobie z częstymi zmianami, co sprawia, że zachowywanie zgodności ze strategia korporacyjną jest istotnym obszarem jego odpowiedzialności.

Narzędziem, które wspiera utrzymanie zgodności ze strategią organizacji są przeglądy uzasadnienia biznesowego programu oraz przeglądy korzyści. Są przeprowadzane regularnie oraz we wszystkich kluczowych punktach decyzyjnych, związanych z realizacją programu. Zakres tych przeglądów ma zapewnić bieżące ukierunkowanie strategiczne programu.

Zobacz też

Pozostałe Zasady MSP:

Definicje MSP:

Linki zewnętrzne

Bibliografia

  • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
  • Jan Van Bon, Tieneke Verheijen (red.): Frameworks for It Management, Van Haren Publishing 2006, ISBN: 9789077212905
  • MSP na stronie Best Management Practice

Znaki towarowe

  • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.