Niezawodność (ITIL) Przekierowano ze strony: Reliability (ITIL) ang. reliability

Niezawodność - miara w fazach ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) oraz ITIL Projektowanie Usług (ang ITIL Service Design) mówiąca jak długo usługa informatyczna lub inny element konfiguracji (ang. CI) może nieprzerwanie spełnić swoją uzgodnioną funkcję. Niezawodność jest zazwyczaj mierzona jako średni czas między incydentami (ang. MTBSI) lub średni czas bezawaryjnej pracy (ang. MTBF). Termin "niezawodność" może być również używany do określenia, na ile prawdopodobne jest, że proces, funkcja itp. dostarczy wymaganych rezultatów.[1]

Obszerniejszy opis w artykule niezawodność.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.