Wydanie (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Release (PRINCE2) ang. release

Wydanie - zbiór produktów podlegających przekazaniu. Zawartość wydania podlega zarządzaniu, sprawdzeniu i wdrożeniu jako jedna całość.[1]

Zobacz też

Przekazanie według PRINCE2

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
ostatnia modyfikacja 12 października 2015 r.