Procesy dotyczące wzajemnych relacji (ITIL) Przekierowano ze strony: Relationship processes (ITIL) ang. relationship processes

Procesy dotyczące wzajemnych relacji to grupa procesów w normie ISO/IEC 20000, która zawiera zarządzanie relacjami z biznesem oraz zarządzanie dostawcami.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.