Relacja (ITIL) Przekierowano ze strony: Relationship (ITIL) ang. relationship

Relacja - Połączenie lub wzajemne oddziaływanie dwóch osób lub rzeczy. W zarządzaniu relacjami z biznesem, to interakcja między dostawcą usług informatycznych, a organizacją biznesową. W zarządzaniu zasobami i konfiguracją usług (ang. SACM) relacja to związek dwóch elementów konfiguracji (ang. CI-s), który określa zależność lub połączenia między nimi. Na przykład, aplikacje mogą być związane z serwerami, na których są uruchamiane, a usługi informatyczne mają wiele powiązań ze wszystkimi elementami konfiguracji, które mają jakikolwiek wkład w świadczenie usług informatycznych.[1]

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.