Relaksacja (psychologia)

Relaksacja - proces wchodzenia w stan relaksu. Relaksację można osiągnąć w procesie treningu relaksacyjnego.

Relaksacja polega zwykle na rozluźnianiu grup mięśni (np. Trening Jacobsona), spowolnieniu oddechu i oddychaniu brzusznym. Coraz częściej, szczególnie na zachodzie Europy, do relaksacji wykorzystuje się technikę Float REST, polegającą na ograniczeniu stymulacji środowiskowej (deprywacji sensorycznej).

Treningi relaksacyjne są formą terapii (autoterapii) i używa się ich m.in. w leczeniu bezsenności, redukowaniu stresu, depresji, lęku, bólów głowy itp.

Niekiedy terminy relaksacja i Relaks są używane zamiennie.

Bibliografia  • L. Bulski: Opisy treningów relaksacyjnych,WSEZ, Łódź 2005
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.