Relacja dostawcy usług (ITIL) ang. service provider interface, SPI

Relacja dostawcy usług - określana w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) relacje pomiędzy dostawcą usług informatycznych i użytkownikami, odbiorcami, procesami biznesowymi lub dostawcą. Analiza relacji dostawcy usług pomaga koordynować całościowe zarządzanie usługami informatycznymi.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.