Rekrutacja akwizytorów

Rekrutacja akwizytorów – proces pozyskiwania akwizytorów do firm.

Spis treści

NabórSposoby naboru stosowane przez różne firmy są na ogół podobne. Akwizytorzy mogą być poszukiwani wewnątrz przedsiębiorstwa lub pochodzić z zewnątrz, wyłonieni w drodze konkursów i rekomendacji przez obecnych akwizytorów. Firmy korzystają również z agencji zatrudnienia oraz składają oferty do szkół wyższych, ośrodków szkoleniowych oraz umieszczają ogłoszenia w prasie.

Przedsiębiorstwo powinno dokładnie określić zakres uprawnień i obowiązków akwizytora, ponieważ precyzyjnie określone zadania pomagają wybrać odpowiedniego kandydata na to stanowisko. W celu dokonania właściwego wyboru przeprowadza się również wstępne rozmowy kwalifikacyjne, które dostarczają informacji odnośnie kompetencji, referencji i historii zatrudnienia kandydata.

Charakterystyka stanowiska

Rodzaje akwizytorów

Akwizycja obejmuje sztukę prezentacji, negocjacji i współpracy z nabywcą . Z punktu widzenia kontaktów z nabywcami możemy wyróżnić trzy typy akwizytorów:
 • Akwizytor pasywny - przyjmuje założenie, że nabywca dobrze zna swoje potrzeby. Stara się być uprzejmy, przymila się do nabywcy i traktuje go rzetelnie. Akwizytor nie powinien jednak być biernym zbieraczem zamówień od nabywców, ale musi aktywnie wywoływać potrzeby i zabiegać o to, by nabywcy składali zamówienia.
 • Akwizytor natarczywy - wychodzi z założenia, że nabywcy są skłonni do składania zamówień jedynie pod presją, która może być wywierana przez naciski. Dla akwizytora natarczywego nie ma większego znaczenia, czy po złożeniu zamówienia nabywca będzie zadowolony, czy tez nie i czy produkt będzie mu przydatny.
 • Akwizytor zorientowany na potrzeby nabywcy - stara się rozpoznać potrzeby klienta, zanim go odwiedzi. Umie słuchać i zadawać pytania, aby trafniej doradzić. Jego najważniejszą cechą jest umiejętność oceny potrzeb, których dobre zaspokojenie zapewni lojalność nabywcy i długotrwałą współpracę.

Cechy

Bardzo duży wpływ na efektywność sprzedaży mają cechy posiadane przez akwizytora, dlatego też przy rekrutacji kandydatów na to stanowisko bierze się pod uwagę następujące cechy:
 • doświadczenie;
 • znajomość przedsiębiorstwa;
 • umiejętność przystosowania działań do ustalonego wcześniej planu;
 • umiejętność zorganizowania własnej pracy i wpływania na decyzje innych ludzi;
 • skłonność do podejmowania ryzyka;
 • traktowanie każdego sprzeciwu czy przeszkody jako wyzwanie;
 • umiejętność spokojnego słuchania argumentów partnerów;
 • okazywanie szacunku rozmówcy;
 • samodyscyplina i uczciwość;
 • kultura osobista.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.