Zapis zmiany (ITIL) Przekierowano ze strony: Rekord zmiany (ITIL) ang. change record

Zapis zmiany (rekord zmiany) - w fazie ITIL Przekazanie Usług zapis informacji o zmianie. Każdy zapis zmiany dokumentuje cykl życia pojedynczej zmiany. Jest tworzony dla każdego złożonego wniosku o zmianę, nawet takiego, który został odrzucony. Zapis zmiany powinien odwoływać się do elementu konfiguracji (ang. CI), którego ta zmiana dotyczy. Może być przechowywany w systemie zarządzania konfiguracją (ang. CMS) lub w innym miejscu w systemie zarządzania wiedzą o usługach (ang. SKMS).[1]

Uwaga

W innych (poza ITIL) polskojęzycznych produktach firmowanych logiem APMG angielski termin record tłumaczy się jako zapis. Stąd na rynku dość często spotykane jest tłumaczenie rekord zmiany, które funkcjonuje prawem uzusu.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.