Rekomendacje ang. recommendation letter, list polecający

Rekomendacje – pismo, w którym wystawca ocenia właściwości, cechy charakterystyczne i Kompetencje konkretnej osoby w kontekście zadań i obowiązków, do realizacji których jest polecany. Rekomendacje adresowane są do osoby żądającej opinii na temat danej osoby. Pisma tego typu związane są zazwyczaj z rekrutacjami na uczelnie wyższe lub do pracy.

Różnica między rekomendacją a referencjamiTerminy rekomendacja i referencje są bardzo często wykorzystywane w tym samym znaczeniu. Jest jednak zasadnicza różnica między tymi dwoma typami pism. Listy polecające mają bardzo specyficzny charakter i są zazwyczaj wymagane w pewnych okolicznościach. Stosunkowo często są adresowane do konkretnej osoby, która żądza wręcz tego typu dokumentu. Referencje mają z kolei bardziej ogólny charakter i są zwykle adresowane do każdego potencjalnego odbiorcy, który może być zainteresowany.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.