Rejestr Ustawicznego Doskonalenia Usług (ITIL) Przekierowano ze strony: Rejestr ulepszeń (ITIL) ang. CSI register

Rejestr Ustawicznego Doskonalenia Usług (rejestr ulepszeń) - w fazie ITIL Ustawiczne Doskonalenie Usług (ang. ITIL Continual Service Improvement) baza danych lub ustrukturalizowany dokument używany do zapisywania i zarządzania możliwymi ulepszeniami podczas ich cyklu życia.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.