Rejestr korzyści (MSP) ang. benefits register

Rejestr korzyści - sumaryczny dokument zawierający kluczowe informacje pochodzące z profilów korzyści.[1]

Zobacz też

Korzyść

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 10 października 2015 r.