Rejestr interesariuszy (MSP) ang. stakeholder register

Rejestr interesariuszy - dokument zawierający podsumowanie informacji pochodzących z profilów interesariuszy.[1]

Zobacz też

Interesariusz

Bibliografia

Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
ostatnia modyfikacja 18 października 2015 r.