Rejestr Jakości (PRINCE2) ang. Quality Register

Rejestr Jakości - rejestr zawierający sumaryczne zestawienie danych dotyczących wszystkich planowanych jak i zakończonych działań dotyczących jakości. Rejestr Jakości jest wykorzystywany przez Kierownika Projektu i Nadzór Projektu w trakcie przeglądu postępów prac. Dostarcza informacji do Raportu Końcowego Etapu, Raportu Końcowego Projektu i Raportu Doświadczeń.[1]

Spis treści

Przeznaczenie

Celem Rejestru Jakości jest:
 • nadanie niepowtarzalnego numeru referencyjnego każdej kontroli jakości,
 • pełnienie roli odsyłacza do dokumentacji kontroli jakości dla produktu,
 • pełnienie roli zestawienia przeprowadzonych kontroli jakości.


Skład

Każdy wpis do Rejestru Jakości jakości powinien zawierać:
 • numer referencyjny,
 • identyfikator i nazwę produktu,
 • metodę kontroli jakości,
 • personel odpowiedzialny, nazwiska, role,
 • planowaną i faktyczną datę przeglądu,
 • wynik przeglądu,
 • liczbę działań,
 • planowaną i i faktyczną datę zatwierdzenia.


Pochodzenie

Początkowy, czysty Rejestr Jakości jest tworzony podczas podprocesu Przygotowanie Strategii Zarządzania Jakością (IP3). Pierwsze wpisy do rejestru są dokonywane wtedy, gdy kontrola jakości lub test jest wprowadzany do Planu Etapu. Pozostałe informacje pochodzą z faktycznego wykonania kontroli. Data zatwierdzenia oznacza dzień, w którym wszystkie działania naprawcze zostały zatwierdzone podpisem.

Kryteria jakości

 • Istnieje procedura gwarantująca wpisanie każdej kontroli jakości do rejestru,
 • przypisano odpowiedzialność za rejestr.


Uwagi

Rejestr Jakości jest wykorzystywany przez Kierownika Projektu i Nadzór Projektu w trakcie przeglądu postępów prac.

Dostarcza informacji do Raportu Końcowego Etapu, Raportu Końcowego Projektu i Raportu Doświadczeń.

Bibliografia

 • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
 • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

 • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.