Reintegracja zawodowa

Reintegracja zawodowa - działalność nastawiona na odbudowę i podtrzymanie, u osoby podlegającej tym działaniom, społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. Działalność taką prowadzą samorządowe jednostki pomocy społecznej, centra integracji społecznej oraz kluby integracji społecznej. Dopuszczalna jest również forma samopomocowa.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.