Reguły M o R ang. M_o_R principles

Reguły M_o_R
Komponent
M o R
Logo M_o_R


Reguły M_o_R - podstawowe reguły zarządzania ryzykiem wywodzące się bezpośrednio z nadzoru korporacyjnego.

Spis treści

Opis

M_o_R obejmuje 12 reguł wywodzących się bezpośrednio ze świata ładu korporacyjnego, oto one:
 • Kontekst organizacyjny – środowisko, które wpływa na organizację lub działalność będącą w centrum zainteresowania
 • Zaangażowanie interesariuszy – zaangażowanie osób zainteresowanych
 • Cele organizacji – cele organizacji, muszą być dobrze określone, ponieważ ryzyko, którym chcemy zarządzać dotyczy bezpośrednio lub pośrednio celów organizacji
 • Podejście – polityka zarządzania ryzykiem, procesy, procedury, itp. powinny być dostosowane do konkretnej organizacji
 • Raportowanie – informacje na temat ryzyk, a także samego procesu zarządzania ryzykiem powinny być raportowane odpowiednim osobom.
 • Role i powinności – w organizacji powinny być jasno wyznaczone role i zakres odpowiedzialności za zarządzanie ryzykiem
 • 'Struktury wsparcia – zespół zajmujący się zarządzaniem ryzykiem musi zapewnić, że polityka i proces zarządzania ryzykiem jest stosowany i przestrzegany
 • Wskaźniki wczesnego wykrywania zagrożeń – powinny istnieć wskaźniki, które z wyprzedzeniem mogą ostrzec o potencjalnych ryzykach dla krytycznych obszarów biznesowych
 • Cykle przeglądu – polityka i proces zarządzania ryzykiem powinny być poddawane cyklicznym przeglądom w celu ich dostosowania do zmieniających się celów organizacji
 • Przezwyciężanie barier – trzeba zdawać sobie sprawę, że wprowadzenie zarządzania ryzykiem do organizacji wiąże się z wieloma przeciwnościami (m.in. z oporem przed zmianą), które trzeba pokonać
 • Kultura oparta na wsparciu – kultura organizacji powinna wspierać zarządzanie ryzykiem w codziennej działalności. Zarządzanie ryzykiem musi być częścią codziennej pracy i obowiązków
 • Ustawiczny rozwój – proces zarządzania ryzykiem powinien podlegać ciągłej poprawie (domknięcie koła Deminga)


Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

 • OGC: Management of Risk: Guidance for Practitioners Book - 3rd Edition, TSO 2010 r., ISBN: 9780113312740
ostatnia modyfikacja 23 października 2015 r.