Regresja Przekierowano ze strony: Regression analysis ang. regression analysis

Regresja
Metoda
Zarządzanie jakością
TwórcyAdrien-Marie Legendre

Carl Friedrich Gauss
Powstanie1805 r.

r.


Regresja – metoda statystyczna pozwalająca na badanie związku pomiędzy wielkościami danych i przewidywanie na tej podstawie nieznanych wartości jednych wielkości na podstawie znanych wartości innych.

Charakterystyka

Formalnie regresja to dowolna metoda statystyczna pozwalającą estymować warunkową wartość oczekiwaną zmiennej losowej, zwanej zmienną objaśnianą, dla zadanych wartości innej zmiennej lub wektora zmiennych losowych (tzw. zmiennych objaśniających)[1].

Użycie regresji w praktyce sprowadza się do dwóch faz:
  • konstruowanie modelu - budowa tzw. modelu regresyjnego, czyli funkcji opisującej, jak zależy wartość oczekiwana zmiennej objaśnianej od zmiennych objaśniających. Funkcja ta może być zadana nie tylko czystym wzorem matematycznym, ale także całym algorytmem, np. w postaci drzewa regresyjnego, sieci neuronowej, itp.. Model konstruuje się tak, aby jak najlepiej pasował do danych z próby, zawierającej zarówno zmienne objaśniające, jak i objaśniane (tzw. zbiór uczący). Mówiąc o wyliczaniu regresji ma się na myśli tę fazę.
  • stosowanie modelu (tzw. scoring) - użycie wyliczonego modelu do danych w których znamy tylko zmienne objaśniające, w celu wyznaczenia wartości oczekiwanej zmiennej objaśnianej.


Dział statystyki zajmujący się modelami i metodami regresji zwany jest analizą regresji. Regresja, w której występuje więcej niż jedna zmienna objaśniająca, zwana jest regresją wieloraką (ang. multiple regression).

Linki zewnętrzne

ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.