Regionalne centrum dystrybucji

Regionalne centrum dystrybucji - samodzielny podmiot gospodarczy, w którym gromadzone i przechowywane są produkty finalne lub komponenty, jednego lub kilku producentów, w celu ich dalszej redystrybucji do dealerów, importerów, spółek partnerskich lub też innych podmiotów podległych w danym regionie.

Spis treści

RodzajePodział z punktu widzenia przeznaczenia:
 • Centra dystrybucji tworzące publiczną infrastrukturę kraju, w tym:
  • Centra dystrybucji dla zharmonizowanej obsługi aglomeracji miejsko - przemysłowych (tzw. city - logistic). Idea city - logistic ma za zadanie zredukowanie ruchu w centrum miast przy jednoczesnym zachowaniu takiego samego poziomu dostaw. Możliwość realizacji tej idei polega na budowie centrów w pobliżu dużych miast.
  • Centra dystrybucji jako punkty obsługi handlu międzynarodowego. Funkcję taką wypełniają centra w portach morskich oraz na terenie tzw. „portów suchych” zlokalizowanych na lądowych przejściach granicznych. Tworzenie centrów odbywa się w ramach rozwoju portów morskich nowej generacji, które poprzez tworzenie logistycznych platform portowych stają się ośrodkami kompleksowej dystrybucji usług logistycznych oraz biegunami wzrostu gospodarczego w rozwoju regionów. Do takiej roli w przyszłości będą dążyć polskie porty: Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście.
 • Centra dystrybucji zaspokajające potrzeby własne podmiotów gospodarczych. W przypadku, gdy podmioty o charakterze przemysłowym lub handlowym, dzięki wdrożeniu logistycznej koncepcji zarządzania (supply chain management, SCM), potrafią zdefiniować przebieg procesów logistycznych i określić Koszty poszczególnych faz tych procesów, stworzone zostają warunki dla weryfikacji decyzji lokalizacyjnych, strukturalnych i organizacyjnych. Wielu autorów zwraca uwagę, że dla tej grupy obiektów bardziej prawidłowe jest używanie określenia logistycznych centrów dystrybucji – LCD, czy baz logistycznych.
 • Centra dystrybucji jako miejsce świadczenia usług na zlecenie przez operatorów logistycznych – tzw. 3 PL (third party logistics). Operatorzy mogą być właścicielami logistycznej infrastruktury punktowej, korzystać z niej na zasadach wynajęcia lub dzierżawy, bądź świadczyć usługi w obiektach będących własnością firm przemysłowych i handlowych. [1]


WymogiPodstawowe wymogi stawiane regionalnym centrom dystrybucji:
 • Multimodalność - dostęp do różnych (co najmniej dwóch) gałęzi Transportu;
 • Wielofunkcyjność - szeroki zakres świadczonych usług;
 • Dostępność - oferowanie usług dla wielu podmiotów;
 • Funkcja integracyjna - stworzenie korzystnych warunków dla kooperacji przedsiębiorstw z różnych branż, kształtowanie platform integrujących jej uczestników: firm przemysłowych, handlowych oraz operatorów logistycznych i transportowych;
 • Wspomaganie informatyczne - wdrażanie najnowszych technologii komputerowych i teleinformatycznych;
 • Wartość dodana - tworzenie korzyści makroekonomicznych dla rozwoju regionów oraz mikroekonomicznych dla uczestników łańcuchów logistycznych.
Cechy nowoczesnych regionalnych centrów dystrybucji
 • Rozszerzony zakres działalności: usługi uzupełniające, usługi na zlecenie;
 • Dobra dostępność komunikacyjna, w bezpośrednim sąsiedztwie dróg przeznaczonych do ruchu ciężarowego (planowanych autostrad) lub/i stacji kolejowych (terminali transportu kombinowanego);
 • Front przeładunkowy charakteryzujący się dużą liczbą bram i doków przeładunkowych, pozwalający na obsługę większych niż średnie dzienne potoki;
 • Hydrauliczne rampy z fartuchami ochronnymi;
 • Rampa kolejowa (niezbędna tylko w nielicznych obiektach);
 • Wysokość hal 6 m i więcej;
 • Stropy i nawierzchnie przystosowane do dużych nacisków (co umożliwia instalację regałów);
 • Właściwy system izolacji, ogrzewania i oświetlenia;
 • Instalacja przeciwpożarowa (tryskacze);
 • System zabezpieczenia przed włamaniem;
 • Odpowiednia w stosunku do wielkości obiektu powierzchnia placu manewrowego i liczba miejsc parkingowych;
 • Specjalnie wybudowane przy Magazynie pomieszczenia zgodnie ze standardami obowiązującymi dla powierzchni biurowej;
 • Nowoczesna instalacja elektryczna i telekomunikacyjna;
 • Zaplecze socjalne dla pracowników magazynów i biur oraz dla kierowców;
 • Komputerowy system wspomagania zarządzania magazynem i gospodarką materiałową (opcjonalnie także inne moduły systemów informatycznych klasy ERP lub SCM);
 • Interfejsy do systemów w otoczeniu; [2]


Obiekty w PolsceZa najbardziej zaawansowane projekty powstałe w ubiegłych latach uważa się:
 • Wrocławskie Zintegrowane Centrum Logistyczne;
 • Poznańskie Logistyczne Centrum Dystrybucji;
 • Wielkopolskie Centrum Logistyczne Konin – Stare Miasto (WCL);
 • Międzynarodowe Centrum Logistyczne Wolbrom;
 • Rzeszowskie Centrum Logistyczne (Rzeszów-Jasionka);
 • Pomorskie Centrum Logistyczne w Gdańsku (PCL);
 • Zachodniopomorskie Centrum Logistyczne – Port Szczecin (ZCL-PS);
 • Śląskie Centrum Logistyki i Transportu Towarowego;
 • Międzynarodowe Centrum Logistyczne PKP w Gliwicach. [3]


Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.