Redukcja strat ang. reduction of losses, eliminating waste

Redukcja strat (eliminowanie marnotrawstwa) - podejście do zarządzania i/lub zmniejszania wydatków związanych z działalnością przedsiębiorstwa.

Spis treści

Opis

W zarządzaniu procesowym zamiast o redukcji kosztów mówi się o redukcji strat. Podstawą programu redukcji strat jest klasyfikacja strat. W odniesieniu do niektórych procesów i funkcji, takich jak proces produkcji, czy utrzymanie ruchu, punktem wyjścia do klasyfikacji strat jest klasyfikacja standardowa (np. siedem rodzajów strat produkcyjnych, tzw. Sześć Wielkich Strat w pierwszym standardzie Total Productive Maintenance, szesnaście głównych strat w drugim standardzie tego systemu). W praktyce najpowszechniejszym przedsięwzięciem mającym na celu redukcję strat jest eliminowanie z procesu wszystkich elementów, które nie przynoszą wartości dodanej, są marnotrawstwem (patrz Muda). Przedsięwzięciem kompleksowym jest wyszczuplanie procesów (ang. streamlining). Zazwyczaj nie ogranicza się ono do eliminowania elementów zbędnych, lecz wymaga przeprojektowania procesu. Podstawową metodyką wyszczuplania procesów, zarówno produkcyjnych jak i biznesowych, jest inżynieria przemysłowa - metodyka wspierająca zarządzanie operacyjne, traktowana często jako samodzielna dziedzina zarządzania.

7 strat

Eliminowanie marnotrawstwa, czyli wszystko to co podnosi koszty produkcji bez wnoszenia do niej użytecznego wkładu. Toyota Production System wyznacza 7 strat:
  • nadprodukcja – produkowanie więcej niż trzeba lub zbyt wcześnie,
  • zbędny ruch – nadmierny ruch związany ze złą organizacją stanowisk pracy,
  • oczekiwanie – długie okresy bezczynności ludzi, maszyn, części, materiałów,
  • zbędny transport – przemieszczanie elementów, części, półwyrobów, wyrobów częściej niż to jest koniecznie,
  • zapasy – zbyt wiele materiałów w procesie produkcji, zbyt wiele wyrobów gotowych,
  • wady – dotyczą wyrobów, jak i dokumentacji, dostaw, informacji,
  • nadmierna obróbka – wykonywanie zbędnych kroków w procesie obróbki.


Zobacz też

Kontrola kosztów

Bibliografia

Zarządzanie na Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 27 października 2015 r.