Recykling

Recykling - odzyskiwanie surowców z odpadów w celu ich powtórnego wykorzystania. Recykling pomaga nie tylko zmniejszyć ilość odpadów, ale także zaoszczędzić cenne surowce.

Aby oddzielić surowce nadające się do powtórnego przerobu należy segregować śmieci. Jeżeli odpady, które można powtórnie spożytkować, trafią do pojemnika razem z nieużytecznymi śmieciami, nie można ich odzyskać lub w celu ich odzyskania trzeba ponieść dodatkowe, często duże koszty.

Rodzaje recyklinguRecykling może mieć postać:
  • recyklingu chemicznego - obejmuje procesy, w których zużyte materiały odpadowe przetwarzane są do materiałów o innych właściwościach fizykochemicznych;
  • recyklingu energetycznego - spalanie odpadów i wytwarzanie z nich paliw stałych, ciekłych i gazowych;
  • recyklingu surowcowego - czyli przetwarzania materiałów i wyrobów odpadowych do postaci surowców, z których te materiały zostały wytworzone;
  • recyklingu materiałowego - tworzywa sztuczne poddawane są przetwórstwu, topnieniu lub rozpuszczaniu;
  • recyklingu organicznego - to rozkład biologiczny odpadów w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów.


Bibliografia

  • Halina Duda, Wytwarzanie i wykorzystywanie odpadów
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.