Docelowy stan odtworzenia (ITIL) Przekierowano ze strony: Recovery point objective (ITIL) ang. recovery point objective, RPO

Docelowy stan odtworzenia (docelowy punkt odtwarzania) - określany i stosowany w fazach ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) oraz ITIL Eksploatacja Usług (ang. ITIL Service Operation) stan wskazuje na maksymalną ilość danych, które mogą zostać utracone, gdy usługa jest przywracana po przerwie w działaniu. Docelowy stan odtworzenia (ang. RPO) wyrażony jest okresem przed wystąpieniem awarii. Na przykład: dane, których kopie bezpieczeństwa wykonywane są codziennie, mają docelowy punkt odtworzenia (ang. RPO) o wartości jednego dnia. Oznacza to, że mogą być utracone dane z maksymalnie 24 godzin przed przerwą w działaniu usługi. Docelowy stan odtworzenia (ang. RPO) powinien być negocjowany, uzgodniony i udokumentowany jako jedno z wymagań do projektowania usług oraz planów ciągłości świadczenia usług informatycznych.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.