Umowa wzajemna (ITIL) Przekierowano ze strony: Reciprocal arrangement (ITIL) ang. reciprocal arrangement

Umowa wzajemna - określana w fazie ITIL Projektowanie Usług (ang. ITIL Service Design) opcja odzyskiwania (odtwarzania). Umowa pomiędzy dwiema organizacjami o tym, by w nagłych wypadkach udostępniały sobie wzajemnie zasoby - na przykład, szybkie urządzenia drukujące lub miejsce w serwerowni.[1]

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.