Realizowanie korzyści (proces MSP) ang. Realizing the Benefits

Realizowanie korzyści
proces
MSP
Logo MSP


Realizowanie korzyści – proces MSP, którego celem jest zarządzanie korzyściami od wstępnej identyfikacji do pomyślnego zakończenia ich realizacji. Proces zapewnia monitorowanie postępów projektów, aby upewnić się, że wyniki projektów są zgodne z Modelem Docelowym i mogą zostać zintegrowane z działaniami operacyjnymi, aby realizować zaplanowane korzyści. Proces Realizowanie Korzyści obejmuje planowanie i zarządzanie przejściem od starych do nowych sposobów pracy i osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, przy jednoczesnym zapewnieniu utrzymania stabilności i wydajności biznesowej działań operacyjnych. Działania tego procesu powtarzane są w miarę potrzeby dla każdej transzy programu.

Spis treści

Elementy wejściowe procesu

Elementami wejściowymi do procesu Realizowanie Korzyści są:

Elementy wyjściowe procesu

Elementami wyjściowymi z procesu Realizowanie Korzyści są:
 • Uaktualnione/zmodyfikowane dokumenty dotyczące korzyści
 • Przygotowane przejście do nowego stanu (nowe operacje lub działania operacyjne, nowy model biznesowy itp.)
 • Dokonane przejście (do nowego stanu)
 • Ustabilizowane nowe operacje
 • Zmiany w operacjach
 • Uzyskane rezultaty
 • Miary korzyści


Działania w procesie

Istnieją trzy odrębne zbiory działań, które obejmuje proces Realizowanie korzyści. Są to:
 • Zarządzanie przed przejściem do nowego stanu — analiza, przygotowanie i planowanie transformacji biznesowej
  • Ustanowienie pomiarów korzyści
  • Monitorowanie realizacji korzyści
  • Planowanie przejścia do nowego stanu
  • Komunikowanie o zmianie
  • Ocenianie gotowości do zmiany
 • Zarządzanie przechodzeniem do nowego stanu — wprowadzanie i wspieranie zmian
  • Inicjowanie przejścia
  • Ustanowienie zasad wsparcia
  • Przechodzenie do nowego stanu
  • Przegląd przejścia do nowego stanu
  • Zarządzanie uzyskiwaniem rezultatu
 • Zarządzanie po przejściu do nowego stanu — przeglądy postępów, mierzenie efektywności i dostosowywanie się do zmiany.
  • Mierzenie korzyści
  • Wycofanie starych systemów i praktyk pracy
  • Reagowanie na zmieniające się wymagania
  • Monitorowanie i raportowanie realizacji korzyści


Sterowanie procesem

Sterowanie procesem Realizowanie Korzyści odbywa się poprzez:

Kluczowe role w procesie

Kluczowe role zaangażowane w procesie Realizowanie Korzyści obejmują:

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

 • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
 • Jan Van Bon, Tieneke Verheijen (red.): Frameworks for It Management, Van Haren Publishing 2006, ISBN: 9789077212905
 • MSP na stronie Best Management Practice

Znaki towarowe

 • MSP® is a registered trade mark of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.