Realizator (typ zachowania) ang. implementer

Realizator (praktyk, implementer) - jeden z typów zachowań w teorii ról. Realizator to osoba konserwatywna, zdyscyplinowana i niezawodna. Potrafi pracować efektywnie i systematycznie. Sprawdza się w zadaniach takich jak Wyznaczanie celów, praktyczna realizacja projektu, czy opracowanie sposobu postępowania. Jest bardzo przydatny w organizacji ze względu na niezawodność i umiejętność przystosowania. Odnosi sukces, ponieważ jest efektywny i ma wyczucie. Mówi się, że wielu kierowników wykonuje tylko te zadania, które chce wykonywać i zaniedbuje te, które są dla nich niewygodne. Realizator zawsze zrobi to, co powinno być zrobione. Jeśli ktoś w grupie nie wie co zostało postanowione i co należy zrobić to w pierwszej kolejności zwrócą się właśnie do niego. Jego mocne strony to: zorganizowanie, praktyczność i możliwość uzyskania od niego wsparcia. Słabe strony to uległość i brak elastyczności w działaniu.

Spis treści

Zalety

Zalety realizatora to:
  • umiejętność wdrażania teoretycznych konceptów w praktykę,
  • uwzględnianie zasad i struktur,
  • wykonywanie zadań na czas,
  • lojalność wobec współpracowników i organizacji,
  • branie na siebie zadań, których nikt inny nie chce wykonywać.


Wady

Do wad realizatora można zaliczyć:
  • krytyczna postawa wobec zmian środowiskowych,
  • brak elastyczności w reakcji na nowe rozwiązania,
  • problemy z akceptacją zmian.


Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.