Rzeczywiste naliczanie opłat (ITIL) Przekierowano ze strony: Real charging (ITIL) ang. real charging

Rzeczywiste naliczanie opłat - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) polityka naliczania opłat, w której odbiorca przekazuje pieniądze dostawcy usług informatycznych, w ramach zapłaty za świadczenie usług informatycznych.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.