Rasizm

Rasizm - dyskryminacja na tle etnicznym, kulturowym i rasowym. Rasizm w pracy i w zatrudnieniu można rozumieć jako zbiorową nieumiejętność organizacji do odpowiedniego i profesjonalnego traktowania ludzi ze względu na ich kolor skóry, kulturę lub przynależność etniczną.

Rasizm w PolsceW Polsce rasizmem najczęściej dotknięci są ludzie o azjatyckim lub afrykańskim pochodzeniu, oraz osoby z byłego Związku Radzieckiego. Najbardziej narażeni są ci, którzy wyglądają inaczej niż większość społeczności polskiej, na przykład Romowie, jak również ludzie o ciemnym kolorze skóry.[1]

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.