Raport Końcowy Projektu (PRINCE2) ang. End Project Report

Raport Końcowy Projektu - raport przekazywany Komitetowi Sterującemu przez Kierownika Projektu potwierdzający przekazanie wszystkich produktów, zawierający uaktualnione Uzasadnienie Biznesowe oraz ocenę stopnia zgodności wyników projektu z pierwotną Dokumentacją Inicjowania Projektu. Poza oceną zgodności wyników projektu, Raport Końcowy pozwala także na:[1]
  • przekazanie cennych doświadczeń, które mogą okazać się przydatne dla innych projektów
  • przekazanie grupom odpowiedzialnym za wsparcie operacyjne produktów projektu w przyszłości szczegółów dotyczących nieskończonych prac, trwających ryzyk lub potencjalnych modyfikacji produktów

Spis treści

SkładPochodzenie/Źródło

Raport Końcowy Projektu opracowuje się w procesie Zamykanie Projektu (ZP) na podstawie:

Kryteria jakościBibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
  • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.