Raport Doświadczeń (PRINCE2) ang. Lessons Report, Lessons Learned Report (ed.2005)

Raport Doświadczeń (ed.2005 Raport o Doświadczeniach) - raport dokumentujący wszelkie doświadczenia, które można zastosować z pożytkiem w innych projektach. Celem raportu jest wywołanie działania, w wyniku którego pozytywne doświadczenia będą trwale wykorzystywane w sposobie pracy organizacji, a organizacja będzie zdolna uniknąć negatywnych doświadczeń w przyszłych projektach. Dane z raportu mają także na celu zmianę lub udoskonalenie standardów oraz świadczą o rzeczywistej pracochłonności, której wymagały produkty, służąc poprawie jej przyszłych szacunków.[1]

Spis treści

Skład

Raport o zebranych doświadczeniach powinien uwzględniać:

  • opis procesów zarządczych oraz procesów dotyczących jakości,
  • opis wszelkich wydarzeń powodujących odchylenia,
  • ocenę używanych metod i narzędzi,
  • analizę zagadnień projektowych i ich wyników,
  • zalecenia dla przyszłej poprawy lub modyfikacji metody zarządzania projektem,
  • użyteczne dane o pracochłonności wytworzenia różnych projektów,
  • dane liczbowe dotyczące przeglądów jakości i innych testów w wykrywaniu błędów.


Pochodzenie/Źródło

Informacje służące do sporządzenia raportu pochodzą z:

Raport Doświadczeń jest sporządzany w podprocesie Przegląd oceniający projekt (ZP3).

Kryteria jakościBibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
  • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.