RAD Przekierowano ze strony: Rapid Application Development ang. Rapid Application Development

RAD (szybkie tworzenie aplikacji) - ideologia i technologia polegająca na udostępnieniu programiście dużych możliwości prototypowania oraz dużego zestawu gotowych komponentów (np. zapewniających dostęp do bazy danych). Umożliwia to uzyskanie pewnego efektu już w pierwszych krokach programistycznych, jednocześnie stanowi poważne zagrożenie dla projektów o większych rozmiarach ze względu na łatwość nieprzemyślanego modyfikowania.

Spis treści

Model RADNarzędzia RAD

Narzędzia RAD są rozwinięciem pomysłu IDE (zintegrowanego środowiska programistycznego) i doskonale nadają się do tworzenia prototypów. Wygląd aplikacji projektuje się ustawiając kontrolki w obszarze okna projektowanego programu (na przykład przy użyciu myszy - przeciągnij i upuść).

Przykładowe narzędzia RAD to Delphi i Microsoft Visual Studio dla Microsoft Windows oraz Lazarus i Kylix dla GNU/Linuksa.Narzędziem RAD niezależnym od platformy jest Qt Designer wchodzący w skład biblioteki Qt wspomagającej programowanie w C++.

Zobacz też

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.