Raj podatkowy

Raj podatkowy oaza podatkowa) - państwo lub jego wydzielona część, na którym istniejący system prawny umożliwia zagranicznym podmiotom redukcję obciążeń podatkowych w ich kraju macierzystym.

Spis treści

Rodzaje rajów podatkowych

  • Podatkowe raje ogólne - oferta podatkowych rajów ogólnych skierowana jest do przedsiębiorców i inwestorów, którzy charakteryzują się bardzo szerokim zakresem korzyści podatkowych i finansowych. Do tego typu rajów podatkowych zalicza się terytoria kolonialne lub "mini państwa". W celu przyciągnięcia przedsiębiorców i inwestorów oferują one największe gwarancje polityczne, gospodarcze, fiskalne i sądowe.
  • Raje podatkowe specjalistyczne - preferuje się tutaj określony rodzaj działalności. W efekcie takie ukierunkowania możemy mieć do czynienia z sytuacją, że w niektórych rajach specjalistycznych istnieją generalnie stosunkowo wysokie podatki, przy jednoczesnym atrakcyjnie niskim obciążeniu fiskalnym określonych gałęzi gospodarki lub też określonych grup podatników.


Możliwości oferowane przez raje podatkowe

  • Transfery zysków - osiągane dzięki sprzedaży towarów i usług po cenach niższych od faktycznej wartości przez jednostkę umiejscowioną w kraju o wysokiej progresywności podatkowej w stosunku do filii zarejestrowanej w raju podatkowym,
  • Spółki rotacyjne - oferowane przez władze krajów zaliczanych do rajów podatkowych, polega na tym, że spółkę w takim kraju można założyć lub kupić. Proces rejestracji jest bardzo prosty, założyciel spółki nie musi ujawniać imienia i nazwiska, przez co może podawać fikcyjne osoby. W ten sposób powstają spółki często określane mianem spółek rotacyjnych, które wykorzystuje się do świadczenia usług, a także transakcji kupna, sprzedaży w ramach określonych powiązań kapitałowych.
  • Spółki offshore - polegają na akumulacji dochodów w regionach o niskim opodatkowaniu. Możliwości stref offshore wykorzystują głównie spółki kapitałowe i ludzie bogaci ze świata sztuki.
  • Korzyści umowne (ang. treaty shoping) - pozwalają ominąć bariery stawiane przez zawieranie umów eliminujących podwójne opodatkowanie, bariery, których zadaniem jest przeciwdziałanie ucieczkom podatkowym swoich podatników do krajów trzecich.


Przykłady rajów podatkowych

Za raje podatkowe obecnie uważane są m.in.: Księstwo Liechtenstein, Księstwo Andory, wyspa Jersey, Kajmany, Bermudy, Gibraltar, Dominikana, Grenada, Hongkong, Księstwo Monako, Montserrat, Republika Nauru, Saint Vincent i Grenadyny, , Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych, Republika Vanuatu.

Pełną listę rajów podatkowych dla potrzeb podatku dochodowego od osób prawnych zawiera Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 (Dz.U. Nr 94 poz.791).

Bibliografia

  • Maria Sitarz: Raj podatkowy, Encyklopedia zarządzania
  • Andrzej Gomułowicz, Jerzy Małecki: Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008, s.290-294
  • Grzegorz Szczodrowski: Polski System Podatkowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s.215-221
ostatnia modyfikacja 23 października 2015 r.