Rada Gabinetowa ang. Cabinet Office

Rada Gabinetowa
urząd
ang. Cabinet Office
data

ustanowienia
1916 r.
język roboczyangielski
Strona internetowa


Rada Gabinetowa – część rządu brytyjskiego, odpowiednik Urzędu Rady Ministrów. Jest właścicielem Najlepszych Praktyk Zarządzania oraz związanych z nimi znaków towarowych.

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 22 października 2015 r.