Rachunkowość podatkowa

Rachunkowość podatkowa – dotyczy ewidencji gospodarczej, która wynika z uregulowań prawa podatkowego i jego wpływu na Księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z prawem bilansowym. Zajmuje się kalkulowaniem i ewidencjonowaniem podatków a także operacjami gospodarczymi potrzebnymi do ustalenia dochodów i obciążeń podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jej odbiorcą jest Urząd Skarbowy natomiast podmiotami są osoby fizyczne i spółki cywilne.

Zobacz też

Bibliografia!
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.