Stopa zwrotu z aktywów (ITIL) Przekierowano ze strony: ROA (ITIL) ang. return on assets, ROA

Stopa zwrotu z aktywów - w fazie ITIL Strategia Usług (ang. ITIL Service Strategy) miara rentowności organizacji lub jednostki biznesowej. Stopę zwrotu z aktywów (ang. ROA) oblicza się jako stosunek: rocznego zysku netto do całkowitej wartości aktywów danej organizacji.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.