RACI (ITIL)

RACI - model w fazie ITIL Projektowanie Usług wykorzystywany przy definiowaniu ról oraz zakresu odpowiedzialności.[1]

RACI to skrót od:
  • Odpowiedzialny (ang. Responsible)
  • Nadzorujący (ang. Accountable)
  • Konsultujący (ang. Consulted)
  • Informowany (ang. Informed)


Obszerniejszy opis w artykule RACI.

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495

Znaki towarowe

  • IT Infrastructure Library®, ITIL® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.