Rękawice ochronne

Rękawice ochronne - element odzieży ochronnej, który służy do ochrony dłoni albo dłoni wraz z nadgarstkami przed niepożądanym lub szkodliwym dla zdrowia działaniem czynników zewnętrznych.

Rodzaje rękawic ochronnychIstnieją różne rodzaje rękawic ochronnych:

  • Rękawice chroniące przed gorącymi czynnikami termicznymi - stosowane w pracach, w których dochodzi do narażenia rąk na działanie gorąca i/lub ognia;
  • Rękawice chroniące przed mikroklimatem zimnym - stosowane w pracach, w których dochodzi do narażenia rąk na wychłodzenie lub odmrożenie;
  • Rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi - stosowane w pracach, w których dochodzi do zagrożeń mechanicznych takich jak ścieranie, przecięcie ostrzem, rozdzieranie i przekłucie;
  • Rękawice chroniące przed ryzykiem mikroorganicznym - są to rękawice odporne na przepuszczanie;
  • Rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi;
  • Rękawice chroniące przed rozcięciem mechanicznym;
  • Rękawice chroniące przed prądem statycznym.


NormaPodstawową normą obowiązującą dla wszystkich rękawic ochronnych jest norma zharmonizowana PN-EN 420+A1:2010 Rękawice ochronne – Wymagania ogólne i metody badań. Określa ona podstawowe wymagania i procedury badania dotyczące projektowania i konstrukcji rękawic, odporności użytych materiałów na przenikanie wody, nieszkodliwości, wygody użytkowania, znakowania oraz informacji dołączanych przez producenta do wszystkich wyprodukowanych przez niego rękawic ochronnych. Również rozmiary rękawic ochronnych zostały znormalizowane przez wspomnianą normę - istnieje 6 dostępnych rozmiarów rękawic ochronnych (od 6 do 11). Wybór rozmiaru zależy od obwodu dłoni.

Bibliografia

Rękawice ochronne, Wikipedia pl
ostatnia modyfikacja 24 października 2015 r.