Quanxi

Guanxi

Quanxi - centralny konceptem w społeczeństwie chińskim, opisujący dynamikę w spersonalizowanej sieci wpływów. Jest to długotrwała osobista relacja między dwoma osobami, w obrębie której jeden z uczestników jest w stanie nakłonić drugiego do przychylnego traktowania bądź wyświadczenia przysługi. Wyrażenie to określa również całą sieć osobistych kontaktów, którą dany osobnik uruchamia za każdym razem, gdy coś musi być załatwione. Generalnie zasadę funkcjonowania quanxi można zamknąć w zdaniu: "Nie ważne, co wiesz, ważne, kogo znasz".

Quanxi w biznesie

Guanxi odgrywa szczególną rolę w kontaktach biznesowych. Jest ich nieodzownym i powszechnie akceptowanym komponentem w Chinach (a także innych częściach Azji Południowo-Wschodniej). Nawiązanie właściwych relacji z chińskimi partnerami ma zapewnić inwestorom pomyślność przedsięwzięcia. Guanxi są, przykładowo, źródłem informacji na temat rynku, mogą ułatwić znalezienie dostawców lub klientów. Współpraca opiera się na osobistych kontaktach oraz budowaniu zaufania. Cały proces wymaga nie lada wysiłku i jest czasochłonny. Składa się ze spotkań zarówno formalnych (przy stole negocjacyjnym), jak i nieformalnych (przy kolacji). Nawet jeśli kontrakt zostanie już podpisany, Chińczycy bardziej polegają na tym, co zostało dogadane w ramach guanxi, niż na papierze. Ważna jest też regularna wymiana przysług - z guanxi związane są pewne oczekiwania, których niespełnienie może doprowadzić do utraty zaufania.

Bibliografia

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.