Ilościowe badania marketingowe Przekierowano ze strony: Quantitative marketing research ang. quantitative marketing research

Ilościowe badania marketingowe
Metoda
Zarządzanie jakością


Ilościowe badania marketingoweMetoda badania wykorzystująca ilościowe techniki badawcze, takie jak sondaże, rankingi oraz wszelkiego rodzaju kwestionariusze. Podstawową techniką są ankiety przeprowadzane osobiście lub telefonicznie, składające się z pytań zamkniętych. Celem badania ilościowego jest poznanie odpowiedzi na pytania "ile?" oraz "czy?".

Opis

Istnieje pięć podstawowych, ważnych etapów badania ilościowego:
  1. zdefiniowanie problemu
  2. zaprojektowanie badania
  3. zebranie danych
  4. analiza danych
  5. przygotowanie raportu i prezentacja


Ilościowe badania marketingowe w zarządzaniu jakością

Dzięki rozwojowi technik informacyjnych ilościowe badania marketingowe są wykorzystywane w obszarze zarządzania jakością. Badania takie prowadzi się z użyciem narzędzi klasy EFM i wykorzystuje do:
  • badania satysfakcji klientów, tworzenie kanałów spontanicznego przekazywania opinii przez klienta, społeczności online wokół produktów (blog, forum)
  • monitoringu behawioralnego (np. identyfikacji niezadowolonego klienta), obsługi zażaleń itp.


Linki zewnętrzne

ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.