Kontrola jakości (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Quality control (PRINCE2) ang. quality control

Kontrola jakości - proces monitorowania konkretnych wyników projektu w celu stwierdzenia, czy odpowiadają one stosownym standardom, i określenia sposobów eliminowania przyczyn niesatysfakcjonujących osiągnięć.[1]

Kontrola jakości jest środkiem zapewniającym, że produkty spełniają zdefiniowane dla nich kryteria jakości. Kontrola jakości ma zbadać produkty, by stwierdzić, że spełniają one wymagania. Technika przeglądu jakości jest jedną z podstawowych technik PRINCE2.

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.