Nadzór jakości (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Quality assurance (PRINCE2) ang. quality assurance

Nadzór jakości - niezależne sprawdzenie, że produkt będzie odpowiadał swojemu przeznaczeniu lub spełni wymagania.[1]

Nadzór jakości tworzy i utrzymuje system zarządzania jakością oraz monitoruje jego działanie. Funkcja nadzoru jakości powinna być oddzielona i niezależna od firmowych działań projektowych i operacyjnych, aby umożliwić monitorowanie stosowania systemu jakości we wszystkich projektach w ramach jednostki organizacyjnej firmy. Jeśli takie niealżne ciało nie istnieje, to pełniący rolę Nadzoru Projektu przyjmują w projekcie także role nadzoru jakości.

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.