Zapewnianie jakości (ITIL) Przekierowano ze strony: Quality assurance (ITIL) ang. quality assurance, QA

Zapewnianie jakości - proces w fazie ITIL Przekazanie Usług (ang. ITIL Service Transition) odpowiedzialny za zapewnienie, że jakość usługi, procesu lub innego zasobu dostawcy usługi, dostarczy oczekiwaną wartość. Zapewnienie jakości jest również używane w odniesieniu do funkcji lub zespołu, który zapewnia jakość. Proces ten nie został szczegółowo opisany w głównych publikacjach ITIL.[1]

Zobacz też

Bibliografia

  • OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.