Zarządzanie jakością i nadzorem (MSP) Przekierowano ze strony: Quality and assurance management (MSP) ang. quality and assurance management

Zarządzanie

jakością i nadzorem
temat ładu
MSP
Logo MSP


Zarządzanie jakością i nadzorem – temat ładu MSP.

Spis treści

Jakość w programie

(ang. Quality in a programme)

Zakres jakości w programie

(ang. Scope of programme quality)

 • Przywództwo w programie (ang. Programme leadership)
 • Zarządzanie aktywami (ang. Asset management)
 • Zarządzanie informacją (ang. Information management)
 • Zarządzanie komunikacją (ang. Communication management)
 • Zarządzanie ludźmi (ang. People management)
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw (ang. Supply chain management)
 • Zarządzanie procesami (ang. Process management)
 • Zarządzanie standardami (ang. Standards management)


Zarządzanie nadzorem w programie

(ang. Assurance management in a programme)

Pryncypia zarządzania nadzorem (ang. Assurance management principles)
 • Niezależny (ang. Independence)
 • Powiązany z kluczowymi punktami decyzyjnymi (ang. Linked to major decision points)
 • Ukierunkowany na ryzyka (ang. Risk-based)
 • Wskazujący działania i interwencje (ang. Action and intervention)
 • Zintegrowany (z programem) (ang. Integrated)


Techniki zarządzania nadzorem (ang. Assurance management techniques)
 • Audyt (ang. Audit)
 • Ocena dojrzałości w oparciu o P3M3 (ang. P3M3 maturity assessments)
 • Przegląd kontynuacyjny (ang. Gated reviews)
 • Przegląd nadzorczy (ang. Assurance reviews)


Zarządzanie jakością i nadzorem a Przebieg Transformacji

(ang. Quality and assurance management within the transformational flow)

Zobacz też

Linki zewnętrzne

Bibliografia

 • Rod Sowden & Cabinet Office: Managing Successful Programmes (2011 edition), TSO 2011, ISBN: 9780113313273
 • Jan Van Bon, Tieneke Verheijen (red.): Frameworks for It Management, Van Haren Publishing 2006, ISBN: 9789077212905
 • MSP na stronie Best Management Practice
ostatnia modyfikacja 19 października 2015 r.