Strategia Zarządzania Jakością (PRINCE2) Przekierowano ze strony: Quality Management Strategy ang. Quality Management Strategy, Project Quality Plan (ed.2005)

Strategia Zarządzania Jakością (ed.2005 Plan Jakości Projektu) - strategia, która określa techniki i standardy jakości, jakie będą stosowane w projekcie oraz różne obowiązki niezbędne dla osiągnięcia wymaganych poziomów jakości. Powstaje w czasie procesu inicjowania projektu, a następnie jest zatwierdzana przez Komitet Sterujący. Stanowi także rozszerzenie formuły realizacji projektu i może być postrzegana jako propozycje zespołu zarządzania projektem odnośnie oczekiwań jakościowych klienta oraz kryteriów akceptacji.[1]

Spis treści

Cel/Przeznaczenie

Strategia Zarządzania Jakością:
  • opisuje, w jaki sposób systemy zarządzania jakością funkcjonujące w organizacjach uczestniczących w projekcie znajdą w nim zastosowanie oraz potwierdza wszelkie standardy, procedury, techniki i narzędzia związane z jakością, które będą użyte w projekcie,
  • powinna zawierać zarys ustaleń dotyczących nadzoru jakości oraz główne odpowiedzialności związane z tematem jakości,
  • jest utrzymywana oraz poddawana kontroli zmian przez cały czas trwania projektu.


Skład

Strategia Zarządzania Jakością powinna zawierać:

Pochodzenie/Źródło

Strategia Zarządzania Jakością wywodzi się z:

Strategia Zarządzania Jakością jest produktem wyjściowym podprocesu [[Przygotowanie Strategii Zarządzania Jakością (PRINCE2)|Przygotowanie Strategii Zarządzania Jakością (IP3).

Kryteria jakości

  • Strategia jasno określa sposoby, którymi spełnią się oczekiwania jakościowe klienta,
  • przyjęte sposoby wystarczają, by osiągnąć wymaganą jakość,
  • określono obowiązki związane z zapewnieniem jakości aż do poziomu zarządczego, który jest niezależny od projektu i Kierownika Projektu,
  • plan jest zgodny z polityką jakości firmy.


Zobacz też

Zarządzanie jakością wg PRINCE2

Bibliografia

  • OGC: Managing Successful Projects with PRINCE2 (2009 ed.), TSO, ISBN 978-0-11-331059-3.
  • OGC: Skuteczne Zarządzanie Projektami PRINCE2 (wyd. 2005), TSO, ISBN 0-11-330946-5.

Znaki towarowe

  • PRINCE® and PRINCE2® are registered trade marks of the Cabinet Office;
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.