Jakość (ITIL) Przekierowano ze strony: Quality (ITIL) ang. quality

Jakość - zdolność produktu, usługi lub Proces (ITIL)|procesu do dostarczenia oczekiwanej wartości. Na przykład, komponent sprzętowy może być wysokiej jakości, jeżeli działa zgodnie z założeniami i zapewnia odpowiednią niezawodność. Jakość procesu wymaga możliwości monitorowania jego skuteczności i sprawności oraz zdolności do usprawnień, jeżeli jest taka potrzeba.[1]

Zobacz też

Bibliografia

OGC: ITIL® Foundation Handbook - Pocketbook from the Official Publisher of ITIL, TSO, ISBN: 9780113313495
ostatnia modyfikacja 20 sierpnia 2016 r.